VESIOSUUSKUNTA HAUKI

YLEISTÄ
Haukivuoren vesiosuuskunta Hauki on vuonna 2002 perustettu vesilaitos.

Laitoksen jakelualueena ovat entisen Haukivuoren kunnan läntiset alueet; Kapustasalmi, Kovastenluoto, Häkkilän kylä, Savilahti, Kärenniemi, Nykälän kylä, Siesun kylä ja Haapasaari sekä seudullisen runkojohdon vaikutusalueella olevat kiinteistöt sekä kunnan itäosissa Haukilammen -  Hepojärven alueet. Liittymismaksun lisäksi jälkiliittyjä osallistuu oman talohaaran rakentamiskuluihin.

Vuoden 2004 jälkeen toiminta-alueeseen ovat kuuluneet myös kunnan eteläiset alueet; Lietlahti, Moilala, Pitkäaho, Hulkonmäki, Airikan kylä sekä Mikkelin kaupungin puolelta Kalvitsan kylä.

Vesiosuuskuntaan on liittynyt 213 taloutta ja osuuskunnalla on 196 jäsentä. Vuosikulutus vuonna 2018 oli 17785 m3. Veden vesiosuuskunta ostaa Mikkelin kaupungin vesilaitokselta ( vesi tulee Kangasniemen Pohjaniemen vedenottamolta). Veden laadullisena tavoitteena on, että vesi säilyy terveydelle vaarattomana ja juomakelpoisena käyttäjälle asti.

MUUTA
Vesimittarit luetaan kerran vuodessa. Vapaa-ajan asunnoilla ja niillä kiinteistöillä joilla kulutus on muutoin vähäistä laskutus tapahtuu kerran vuodessa esim. lomakauden päättyessä ja maatiloilla tai vastaavilla kaksi kertaa vuodessa, joista toinen on arviolaskutus.

Veden laadun tarkkailu. Näytteitä otetaan verkostosta valvontasuunnitelman mukaan ja näytteen ottajana toimii terveystarkastaja.

©2023 Haukivuoren Vesiosuuskunta Hauki - MMD Networks Oy