Tervetuloa Haukivuoren vesiosuuskunta Hauen kotisivuille

 

 

VEDENJAKELUSSA KATKOS
Tiistaina 7.7.2020 klo 8 - 16
Runkojohdon korjauksen vuoksi vedensaanti kiinteistöönne keskeytyy.
Vesilaitoksen runkolinja on paineettomana Porsaskoskentien varressa välillä Kaarteentie – Saksanrannantie (mm Nykälän linja).
Vesihanojen tulee olla kiinni ko. aikana.
Pyydämme varaamaan talousvettä katkon ajaksi.
Vedenlaatu kannattaa tarkistaa katkoksen jälkeen (varsinkin ennen pyykinpesua). Veden juoksutus
auttaa värivaihtelujen ja ilman poistamisessa.
Katkos saattaa olla ilmoitettua lyhyempi tai pidempi.
Lisätietoja työaikana puh.
040-1294279 / Antti Kauhanen, Mikkelin Vesilaitos

 

Haukivuoren vesiosuuskunta Hauki on vuonna 2002 perustettu vesilaitos. Vesiosuuskunnalla ei ole omaa vedenottamoa vaan tukeudumme entisen Haukivuoren kunnan ja Etelä-Savon Ympäristökeskuksen (nyk. Etelä-Savon ELY-keskus) rakentamaan seudulliseen runkojohtoon jota pitkin saamme Kangasniemen Pohjaniemen vedenottamosta
jakeluun menevän veden.

Laitoksen jakelualueena ovat entisen Haukivuoren kunnan alueet; Kapustasalmi, Kovastenluoto, Häkkilän kylä, Savilahti, Kärenniemi, Nykälän kylä, Siesun kylä ja Haapasaari sekä seudullisen runkojohdon vaikutusalueella olevat kiinteistöt sekä kunnan itäosissa Haukilammen - Hepojärven alueet. Eteläosissa alue ulottuu aina Kalvitsan kylälle asti.

 

Ajankohtaista
©2020 Haukivuoren Vesiosuuskunta Hauki - MMD Networks Oy