Tervetuloa Haukivuoren vesiosuuskunta Hauen kotisivuille

 

 

Haukivuoren vesiosuuskunta Hauki on vuonna 2002 perustettu vesilaitos. Vesiosuuskunnalla ei ole omaa vedenottamoa vaan tukeudumme entisen Haukivuoren kunnan ja Etelä-Savon Ympäristökeskuksen (nyk. Etelä-Savon ELY-keskus) rakentamaan seudulliseen runkojohtoon jota pitkin saamme Kangasniemen Pohjaniemen vedenottamosta
jakeluun menevän veden.

Laitoksen jakelualueena ovat entisen Haukivuoren kunnan alueet; Kapustasalmi, Kovastenluoto, Häkkilän kylä, Savilahti, Kärenniemi, Nykälän kylä, Siesun kylä ja Haapasaari sekä seudullisen runkojohdon vaikutusalueella olevat kiinteistöt sekä kunnan itäosissa Haukilammen - Hepojärven alueet. Eteläosissa alue ulottuu aina Kalvitsan kylälle asti.

 

Ajankohtaista
©2019 Haukivuoren Vesiosuuskunta Hauki - MMD Networks Oy